RSS
T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Yönergeler

Staj Yönergeleri

Yatay Geçiş Uygulama İlkeleri

Öğrenci Konseyi Yönergesi 

Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin  Yönerge

Özürlü Öğrenci Birimi Uygulama Yönergesi

Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü Yönergesi

Yabancı Dil Muafiyet Sınavı Uygulama Yönergesi

Muafiyet İşlemleri Yönergesi

İntibak İşlemleri Yönergesi

Fen Edebiyat Fakültesi Bitirme Tezi Yönergesi

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yönergesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü  Tez Yazma Yönergesi

Teknoloji Transfer Ofisi Yönergesi

Teknoloji Fakültesi Bilimsel Hazırlık Programı Yönergesi

İlahiyat Fakültesi Zorunlu / İsteğe Bağlı Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

Diploma ve Mezuniyet Belgelerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge

Kimlik Kartı ve KLÜ Kart Akıllı Geçiş Sistemi Yönergesi

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Senato Esasları

Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Senato Esasları

Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazma Yönergesi

Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Şablonu

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Öğretmenlik Uygulaması Dersi Kılavuzu

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Etik Kurul Yönergesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzu

Sınav ve Başarı Değerlendirme Yönergesi

Ön Lisans ve Lisans Sınavları Uygulama Esasları

Fen Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) Bölümü Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı Yönergesi

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.