T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Yönergeler

Staj Yönergeleri

Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi

Öğrenci Konseyi Yönergesi 

Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin  Yönerge

Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü Yönergesi

Yabancı Dil Muafiyet Sınavı Uygulama Yönergesi

Önlisans ve Lisans Programları Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi

Fen Edebiyat Fakültesi Bitirme Tezi Yönergesi

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yönergesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü  Tez Yazım Kılavuzu

Teknoloji Fakültesi Bilimsel Hazırlık Programı Yönergesi

İlahiyat Fakültesi Bitirme Ödevi Yönergesi

İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

İlahiyat Fakültesi Okul Deneyimi / Öğretmenlik Uygulaması Dersleri Uygulama Yönergesi

Diploma ve Mezuniyet Belgelerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge

Kimlik Kartı ve KLÜ Kart Akıllı Geçiş Sistemi Yönergesi

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Senato Esasları

Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Senato Esasları

Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazma Yönergesi

Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Şablonu

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Öğretmenlik Uygulaması Dersi Kılavuzu

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Etik Kurul Yönergesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzu

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Şablonu

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Kontrol Formu

Sağlık Bilimleri Enstitüsü İntihal Yazılım Programı Raporu Uygulama Esasları

Sınav ve Başarı Değerlendirme Yönergesi

Ön Lisans ve Lisans Sınavları Uygulama Esasları

Fen Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) Bölümü Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı Yönergesi

Sağlık Yüksekokulu Özel Öğrenci Yönergesi

Danışma Kurulu Yönergesi

Ön Lisans ve Lisans Programlarında Çift Anadal ve Yan Dal Programları Uygulama Yönergesi

Ortak Seçmeli Dersler Yönergesi

Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Programı Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı  Öğretim ve Sınav Yönergesi

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.