T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Yönetmelikler

Kırklareli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Kırklareli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurunlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

Teknik Öğretmenler İçin Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği

Üniversitelerarası İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan Yükseköğretim Yönetmeliği

Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik

Yükseköğretim Kanunu (2547)

Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun (3843)

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik

Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmelik

Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği

Merkez Yönetmelikleri

Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Afrika  Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Türkiyat  Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 

Avrupa Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 

Balkan Araştırmaları  Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar  Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 

İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Gıda Kontrol Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Kamu Diplomasisi Uygulama ve Araştırma Merkez Yönetmeliği

Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.