T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Yönetmelikler

Kırklareli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Kırklareli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Kırklareli Üniversitesi Kaybedilen Diploma ve Sertifikaların Yerine Verilecek Duplikatalar Hakkında Yönetmelik

Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurunlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

Teknik Öğretmenler İçin Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği

Üniversitelerarası İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan Yükseköğretim Yönetmeliği

Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik

Merkez Yönetmelikleri

Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Afrika  Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Türkiyat  Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 

Avrupa Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 

Balkan Araştırmaları  Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar  Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 

İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Gıda Kontrol Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Kamu Diplomasisi Uygulama ve Araştırma Merkez Yönetmeliği

Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.