T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

 

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ

KATKI PAYI / ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEME TAKVİMİ VE

GENEL AÇIKLAMALAR

 

LİSANS / ÖNLİSANS

KAYIT TÜRÜ

ÖDEME TARİHLERİ

Önlisans / Lisans Kayıt Yenileme ve Derse Yazılma

29 Ocak-02 Şubat 2018

Önlisans / Lisans Mazeretli Derse Yazılma Son Gün

19 Şubat 2018

LİSANSÜSTÜ

Lisansüstü Kayıt Yenileme ve Derse Yazılma (Tezli+Tezsiz Öğrenciler)

24 Ocak-02 Şubat 2018 (Katkı Payının Yatırılması)

29 Ocak-02 Şubat 2018 (Ders Şeçme)

Lisansüstü Mazeretli Derse Yazılma (Tezli+Tezsiz Öğrenciler)

05-16 Şubat 2018

  • Öğrencilerimiz; Katkı Payı / Öğrenim Ücreti Ödemelerini İnternet Bankacılığı ve Ziraat Bankası ATM'lerinin Ödemeler Kısmından Öğrenci Numaraları ile Yapabileceklerdir. (Sisteme ilk giriş için; Kullanıcı adı kısmına öğrenci numaranızı, şifre kısmına ise TC kimlik numaranızın ilk 5 hanesini yazmanız gerekmektedir. Daha sonra kendinize ait bir şifre belirlemelisiniz.)
  • Derse Yazılma İşlemleri Katkı Payı / Öğrenim Ücreti Ödemeleri ile Bağlantılıdır. Yeni Kayıt ve Kayıt yenilemesi yapacak Öğrenciler Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Ödemelerini (Normal program süresi içerisinde yer alan Birinci Öğretim öğrencileri hariç), Tahsilat İşlemleri başlangıcından Derse Yazılmaların Son Gününe kadar yapabilirler. Derse Yazılma İşlemlerinden sonraki yapılan/yapılacak ödemeler ise sadece Mazeretli Kayıtlar için geçerlidir. Öğrenciler Mazeretli Kayıt Döneminde; önce Derse Yazılma onayını Birim Yönetim Kurulu Kararı ile aldıktan sonra (ikinci maddede belirtildiği üzere) Katkı Payı / Öğrenim Ücretini yatırabilirler. 
  • Derse yazılmaların başladığı tarihe kadar Katkı Payı / Öğrenim Ücretini yatıran öğrenciler (Katkı Payı / Öğrenim Ücretini yatırdıktan sonra ) derse yazılmalar açıldığında Ders Seçimlerini yapabilirler.
  • 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. maddesi, öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretlerine ilişkin mevzuatı düzenlemekte olup, Kanuna www.yok.gov.tr adresinden ulaşılabilir.
  • Katkı payı / öğrenim ücreti ödemesi gereken öğrenciler için; “… Öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri, ilgili dönem başlarında kayıt olma veya kayıt yenileme sırasında ödenir. Süresi içinde katkı payı/öğrenim ücretini ödemeyenler ile mazeretleri ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kayıt yaptırmadığı için öğrencilik haklarından yararlanamayanlar, daha sonraki dönemlerde kayıt yaptırmaları halinde, öğrencilik haklarından yararlanmadığı döneme ait katkı payı/öğrenim ücreti ödemez…”
  • Katkı Payı tanımı birinci öğretim öğrencileri için, Öğrenim Ücreti tanımı ise ikinci ve uzaktan öğretim öğrencileri için kullanılır.
  • Katkı payı / Öğrenim ücreti banka dekontlarının (makbuzlarının) öğrencilik bitimine kadar saklanması önerilir.
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.