T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

    1-1 Etik Değerler ve Dürüstlük

        1-1-1 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kamu Hizmet Standartları

        1-1-2 Etik Değerler ve Dürüstlük

        1-1-3 Etik Yönetmeliği

        1-1-4 Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

    1-2 Misyon - Vizyon Organizasyon Yapısı ve Görevler

        1-2-1 Misyon ve Vizyon

        1-2-2 Birim Teşkilat Şeması

        1-2-3 Personel Listesi

        1-2-4 Görev Tanımları 

        1-2-5 Hassas Görevler Listesi

        1-2-6 Hassas Görevler Raporu

        1-2-7 Görev Dağılımı

        1-2-8 İş Akış Şemaları 

    1-3 Personel yeterliliği ve Performansı

        1-3-1 Performans Değerlendırme Formları

        1-3-2 Performans Değerlendirme Usül ve Esasları

    1-4 Yetki Devri

        1-4-1 Yetki Devri Formu

 

 

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.