T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

GENEL BİLGİLER

Kırklareli Üniversitesi 29.05.2007 tarihli ve 26536 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı Kanun'la kurulmuş olup; 3 Enstitü, 11 Fakülte, 3 Yüksekokul, 1 Konservatuvar, 7 Meslek Yüksekokulu, 14 Uygulama ve Araştırma Merkezi ile üstlendiği görev ve sorumlulukları yerine getirmektedir. Akademik birimlerimizde 2018-2019 öğretim yılı yaklaşık 29 bin öğrenci eğitim görmektedir. 

       Enstitüler:

       Fakülteler:

       Yüksekokullar:

       Konservatuvar:

  • Devlet Konservatuvarı (01.02.2013)

       Meslek Yüksekokulları:

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.