T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

GENEL BİLGİLER

    Kırklareli Üniversitesi 29.05.2007 tarihli ve 26536 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5662 sayılı Kanunla kurulmuştur. Üniversitemiz bugün 3 Enstitüsü, 10 Fakültesi, 3 Yüksekokulu, 1 Konservatuvarı, 7 Meslek Yüksekokulu ve 14 Uygulama ve Araştırma Merkezi ile üstlenmiş olduğu görev ve sorumlulukları yerine getirmektedir. Üniversitemizde;

      Lisansüstü eğitimi veren;

      Lisans eğitimi veren;

      Önlisans eğitimi veren;

      birimlerimiz mevcuttur.

    Akademik birimlerimizde 2017-2018 öğretim yılı itibariyle yaklaşık 27 bin öğrenci eğitim görmektedir.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.